Przeczytaj o projekcie

Informacje

To miejsce gdzie znajdziesz wszelkie informacje o fundacji oraz cele statutowe

Celem Fundacji jest działalność charytatywna i dobroczynna, w szczególności pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz osobom dotkniętym uciążliwymi chorobami lub inwalidztwem oraz wypadkami losowymi.

Cele Fundacja realizuje poprzez:

  1. Zbiórkę środków pieniężnych wśród osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
  2. Organizowanie i prowadzenie imprez okolicznościowych, balów charytatywnych, loterii, imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych, rozrywkowych,
  3. Organizowanie wystaw, koncertów, imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych,
  4. Udzielanie darczyńcom lub innym osobom, które przyczyniły się realizacji celów Fundacji licencji na swój znak towarowy lub prawa do informowania o charytatywnym wspieraniu działalności Fundacji.

Partnerzy i sponsorzy

  • sokpol
  • fanimani
  • sokpol
  • sokpol
  • sokpol