„Kropla drąży skałę nie siłą,

lecz ciągłym padaniem.”

- Owidiusz

Fundacja Kropla Szczęścia - podsumowanie działań

< Powrót 2019-01-04

Fundacja „Kropla Szczęścia” powstała z inicjatywy osób, które lubią pomagać i dla których pomaganie stanowi potrzebę serca. W styczniu mijają dwa lata istnienia naszej Fundacji. Był to czas obfity w spotkania z naszymi podopiecznymi, którymi są osoby chore, niepełnosprawne lub osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki temu poznaliśmy ich problemy i potrzeby , co dało nam niezbędną wiedzę jak skutecznie pomagać.

W czasie dwóch lat zorganizowaliśmy liczne zbiórki środków pieniężnych podczas akcji charytatywnych, a wśród nich: koncerty charytatywne, wieczory baletowe, turnieje piłki nożnej, morsowanie, pikniki rodzinne. Regularnie uczestniczmy w lokalnych dniach gminy lub miasta, np. Dni Myszkowa, Dni Gminy Poraj, Dni Gminy Koziegłowy, itp.

Dzięki wszystkim akcjom charytatywnym udało się zebrać 64 574,07 zł.

Pieniądze ze zbiórek zostały przekazane na potrzeby naszych podopiecznych, mianowicie: na zakup lekarstw, na sprzęt rehabilitacyjny, na koszty leczenia, na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, na materiały edukacyjne, w sumie 71 064,23 zł.

 Zależy nam by być blisko tych, którym pomagamy, dlatego w celu lepszego poznania się, wzmocnienia relacji, wymiany doświadczeń oraz przeżycia wspólnie radosnych chwil Fundacja organizuje pikniki dla podopiecznych i ich rodzin oraz spotkania mikołajkowe czy wigilijne.

  Pomagamy, ponieważ:

- obchodzi nas los drugiego człowieka,

- chcemy dzielić się z innymi tym co mamy,

- każdy ma prawo do godnego życia,

- dzięki temu nasze życie staje się pełniejsze, po prostu lepsze

- wierzymy, że:

„Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”

 Nasze plany na przyszłość – kontynuować to, co dwa lata temu zakiełkowało w naszych sercach, a dziś stało się realną potrzebą. Dzięki wolontariuszom, sponsorom, osobom o otwartych sercach i wrażliwych na los innych udaje się zrobić wiele dobrego.

Zapraszamy do śledzenia naszej działalności na naszej stronie internetowej, facebooku oraz Instagramie.

Fundacja "Kropla Szczęścia" jest organizacją non-profit (czyli działającą nie dla zysku) i z uzyskanych zbiórek nie pobiera żadnych prowizji, co oznacza, że wszystkie pozyskane środki finansowe są w pełni przeznaczone na realizacje celów statutowych. 

Partnerzy i sponsorzy

Fanimani banner
Fanimani banner