cookies

„Kropla drąży skałę nie siłą,

lecz ciągłym padaniem.”

- Owidiusz

Komunikator dla Oliwiera

< Powrót 2021-04-07

Dla naszego podopiecznego Oliwiera zakupiliśmy komunikator  Go Talk 20+, który przeznaczony jest m.in. dla dzieci autystycznych oraz dla osób z porażeniem mózgowym czy innymi niepełnosprawnościami intelektualnymi. Komunikator ma przede wszystkim pomóc w pokonywaniu barier w zakresie komunikowania się. Urządzenie ma pięć wybieranych przyciskiem poziomów nagrywania, na których można zarejestrować po dwadzieścia, maksymalnie 10-sekundowych komunikatów, przypisanych do dwudziestu przycisków, będących dotykowymi polami z grafikami, które opisują czynności lub stany. Dotknięcie wybranego pola skutkuje wypowiedzeniem nagranego komunikatu. W ten sposób osoba niepełnosprawna komunikuje m.in. swoje oczekiwania wobec opiekuna lub nauczyciela, odpowiada na pytania, dokonuje wyboru aktywności itp. Dla Oliwiera, który ma niepełnosprawność w stopniu znacznym, autyzm i nierozwiniętą mowę czynną komunikator pozwoli na dialog oraz zwiększy jego samodzielność w zakresie komunikowania swoich potrzeb.

Fundacja "Kropla Szczęścia" jest organizacją non-profit (czyli działającą nie dla zysku) i z uzyskanych zbiórek nie pobiera żadnych prowizji, co oznacza, że wszystkie pozyskane środki finansowe są w pełni przeznaczone na realizacje celów statutowych.

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy i sponsorzy

Fanimani banner
Fanimani banner