cookies

„Kropla drąży skałę nie siłą,

lecz ciągłym padaniem.”

- Owidiusz

Wsparcie niepełnosprawnej młodzieży ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół nr 2 w Myszkowie-Będusz

< Powrót 2022-12-13
Czy wiecie, że w Zespole Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie-Będusz funkcjonuje Szkoła Przysposabiająca do Pracy, w której uczy się młodzież niepełnosprawna ?
 
Placówka funkcjonuje w tym miejscu od września tego roku. Uczy się w niej młodzież z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną.
W szkole odbywają się zajęcia rewalidacyjne, które mają na celu m.in rozwój manualny - motoryka mała (praca rąk praca wg schematu), rozwój umysłowy - rozwijanie mowy i umiejętności komunikowania się, percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, a także orientacji przestrzennej. Zajęcia wspomagają samodzielność osobistą i społeczną, kształtują kreatywność, uczą współpracy oraz przygotowują do radzenia sobie w sytuacjach nowych. Stałym elementem zajęć jest również rehabilitacja, która wzmacnia kondycję fizyczną, napięcie mięśniowe, stabilizuje równowagę. Do zdrowych i przyjemnych zajęć zalicza się tu muzykoterapia, która pozwala poczuć się komfortowo, rozładować emocje i pobudzić do aktywności, a jak potrzeba wyciszyć.
Klasami opiekuje się wyspecjalizowana kadra nauczycielska, którą tworzą przede wszystkim osoby zaangażowane w swoją pracę. Uważni nauczyciele dostosowują zadania do możliwości ucznia, mobilizują uczniów do wykonywania zadań poprzez różnorodne formy ćwiczeń, jednocześnie stwarzając atmosferę pełną akceptacji, ciepła, radości i chęci współpracy. 
Zainspirowani tym faktem, postanowiliśmy wspierać placówkę, w której uczy się niepełnosprawna młodzież w pozyskaniu środków na jej rozwój. Potrzeby są znaczne i związane m.in z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego czy doposażeniem sal w pomoce dydaktyczne lub inne sprzęty. Mamy nadzieję, że dzięki wspólnemu działaniu rozwiniemy jej potencjał i damy szansę rozwoju wielu niepełnosprawnym nastolatkom.
 
Młodzieży można pomóc wpłacając dobrowolne darowizny :
 
https://www.kroplaszczescia.pl/szkolaprzysposabiajacadopracy
 
Zdjęcia: źródło własne oraz https://zs2bedusz.edupage.org/

Partnerzy i sponsorzy

Fanimani banner
Fanimani banner