„Kropla drąży skałę nie siłą,

lecz ciągłym padaniem.”

- Owidiusz

Wiktorek

< Powrót 2019-02-02

Wiktorek Nowicki ma 11 miesięcy. Jego serduszko jest w bardzo złym stanie. Diagnozy, jakie postawiono to: atrezja lewej tętnicy wieńcowej, hipoplazja obu tętnic płucnych w tym skrajne zwężenie prawej, niedomykalność zastawki trójdzielnej i mitralnej, koarktacja aorty, ubytek międzykomorowy. Wiktor jest jedynym dzieckiem w Polsce, które żyje z tak uszkodzonym serduszkiem. Pomóc może kosztowna operacja, która miałaby zostać przeprowadzona w Munster.

Partnerzy i sponsorzy

Fanimani banner
Fanimani banner