„Kropla drąży skałę nie siłą,

lecz ciągłym padaniem.”

- Owidiusz

Warsztat Terapii Zajęciowej

< Powrót 2017-04-06

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wojsławicach rozpoczął swą działalność 27 grudnia 2006 roku. Organizacją prowadzącą było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny w Katowicach. W maju 2013 roku nastąpiła zmiana jednostki prowadzącej na Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach.

W zajęciach bierze udział 34 uczestników. Każdy z nich ma ukończone 18 lat, posiada orzeczenie o niepełnosprawności i wskazania do terapii zajęciowej. Podopieczni są mieszkańcami 3 powiatów: myszkowskiego, będzińskiego i częstochowskiego. Wszyscy są dowożeni na zajęcia samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Terapia prowadzona jest w 6 pracowniach: artystycznej, edukacyjno-ekologicznej, manufaktury, przetwórstwa i gospodarstwa domowego, sadowniczo-ogrodniczej i technicznej. Każda z pracowni usprawnia uczestników w innej dziedzinie. Program terapii w pracowniach jest dostosowany do psychofizycznych możliwości każdego z podopiecznych.
Działania proponowane przez kadrę warsztatu są ukierunkowane na poprawienie sprawności intelektualnej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej i fizycznej, dzięki czemu podopieczni mają możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Najczęstszymi metodami stosowanymi w terapii są arteterapia i ergoterapia, podczas których uczestnicy własnoręcznie tworzą produkty i rozwijają własną kreatywność.
Rehabilitacja społeczna i zawodowa prowadzona w poszczególnych grupach terapeutycznych jest wspomagana i uzupełniana przez rehabilitację ruchową poprzez stosowanie ćwiczeń ogólnych i relaksacyjnych przy użyciu przyrządów rehabilitacyjnych i gimnastycznych.
Dodatkowo uczestnicy korzystają ze spotkań psychologicznych, wspierających ich rozwój poprzez diagnozowanie, uświadamianie, psychoedukację czy terapie psychologiczną.
Podopieczni lubią brać udział w zajęciach warsztatowych, są zaangażowani w każdy rodzaj proponowanej im aktywności. Mają możliwość wyuczenia się konkretnych czynności oraz nawiązywania kontaktów i przyjaźni, które przenoszą się również na ich życie prywatne. Dzięki nabytym w warsztacie umiejętnościom lepiej radzą sobie w życiu codziennym i społecznym, są bardziej niezależni i lepiej przystosowani do życia w społeczeństwie.

 

Partnerzy i sponsorzy

Fanimani banner
Fanimani banner