„Kropla drąży skałę nie siłą,

lecz ciągłym padaniem.”

- Owidiusz

Alicja Patrycja Natalia

< Powrót 2020-09-30

Alicja, Patrycja i Natalia to trzyletnie trojaczki urodzone jako wcześniaki. Od początku swojego życia zmagały się z wieloma problemami: zaburzeniami oddychania, sepsą, nieprawidłowym napięciem mięśniowym, retinopatią wcześniaczą. W 2020 roku u trojaczków zdiagnozowano autyzm wczesnodziecięcy. Dziewczynki zostały objęte terapią: kształceniem specjalnym w przedszkolu integracyjnym, wczesnym wspomaganiem rozwoju w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Trojaczki pozostają również pod stałą opieką lekarza psychiatry i neurologa. Stała rehabilitacja i terapia są niezbędne do poprawy funkcjonowania dziewczynek w codziennym życiu.

 

Partnerzy i sponsorzy

Fanimani banner
Fanimani banner