o Fundacji "Kropla Szczęścia"

To miejsce gdzie znajdziesz wszelkie informacje o fundacji oraz cele statutowe

Misja fundacji

„Kropla drąży skałę nie siłą lecz ciągłym padaniem" - to motto naszej Fundacji, którą tworzą ludzie, którzy lubią pomagać i dla których pomaganie stanowi potrzebę serca. Celem Fundacji jest działalność charytatywna i dobroczynna, w szczególności pomoc osobom dotkniętym uciążliwymi chorobami lub inwalidztwem oraz wypadkami losowymi oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Fundacja „Kropla Szczęścia" jest organizacją pożytku publicznego, działającą w powiecie myszkowskim od 2017 roku. Jako organizacja non-profit nie pobieramy prowizji z uzyskanych zbiórek, co oznacza, że wszystkie pozyskane środki są w pełni przeznaczone na realizacje celów statutowych.  

 

  

Cele fundacji 

Cele Fundacja realizuje poprzez:
1. Zbiórkę środków pieniężnych wśród osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
2. Organizowanie i prowadzenie imprez sportowych (turnieje charytatywne), loterii, imprez kulturalnych, artystycznych oraz innych rozrywkowych.
3. Organizowanie zbiórek publicznych w social media i na zrzutka.pl
4. Udzielanie darczyńcom lub innym osobom, które przyczyniły się realizacji celów Fundacji licencji na swój znak towarowy lub prawa do informowania o charytatywnym wspieraniu działalności Fundacji.
5. Współpraca z faniMani.pl
6. Możliwość przekazania 1% podatku

s

Wolontariusze

W codziennej pracy Fundacji pomagają bezinteresownie wolontariusze. To oni wraz z podopiecznymi są sercem Fundacji. Gotowi do dzielenia się własnym czasem i pomysłami, pomagają budować lepszą przyszłość dla naszych podopiecznych. Wolontariuszem może zostać osoba pełnoletnia, z którą podpisujemy porozumienie o współpracy, w którym określa się m.in. czas trwania współpracy oraz rodzaj świadczonej pracy. Pomagać może również młodzież pod opieką dorosłych. W nasze inicjatywy włączają się nie tylko wolontariusze jako osoby indywidualne, ale również firmy, stowarzyszenia, lokalne instytucje samorządowe, „bo razem możemy więcej".

Partnerzy i sponsorzy

Fanimani banner
Fanimani banner